Hoogsensitief kind (HSK)

Een ander woord voor hoogsensitiviteit is hooggevoeligheid. Deze termen worden in Nederland door elkaar gebruikt.

Er is op internet veel informatie te vinden over hoogsensitiviteit. Hieronder vind je informatie die een samenvattend beeld geeft.

Hoogsensitief kind hsk hooggevoeligheid hoogsensitiviteit

Hoogsensitief kind

Wat is hoogsensitiviteit?

Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk. Het is de gevoeligheid voor prikkels én de intense verwerking ervan. Essentieel is de combinatie van deze twee. 

Hoogsensitieve kinderen (HSK) zijn gevoelig voor fysieke en emotionele prikkels, en voor nieuwe en sociale situaties. In de sociale situaties registreren hoogsensitieve kinderen meer informatie zoals emoties, spanning, sfeer en stemming dan anderen. Niet alleen door wat er gezegd wordt, maar ook door lichaamstaal.
Een HSK neemt daarnaast subtielere nuances waar, waarin hij/zij bijvoorbeeld gevoelig is voor licht, geuren en geluiden. Dit is het gevolg van een zenuwstelsel dat gevoeliger is dan gemiddeld. Alle (subtiele) informatie komt heftiger binnen en wordt intensiever verwerkt dan bij minder gevoelige personen¹.

Met de intense verwerking wordt bedoeld dat alle informatie die binnenkomt, geanalyseerd wordt op samenhang, risico’s en gevolgen voor de hele groep en voor zichzelf. HSK betrekken hierbij vooral emoties; met name die van anderen. HSK hebben antennes voor ‘wat er van hen verwacht wordt’ en zijn erop gericht om het ‘in één keer goed te doen’. Hun eigen gedrag beoordelen ze continu. HSK stellen over het algemeen groepsbelang voor eigen belang¹.

*¹ bron Esther Bergsma

HSP schema overzicht opvoeden HSK

*Het vierluik ‘Hoogsensitieve wijze van waarnemen’ (Tol, 2014)

Sterke kanten en problemen

Hoogsensitief zijn heeft vele pluspunten; hoge mate van creativiteit, inlevingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht in complexe materie.

Gevolgen met een negatieve lading zijn er ook.

Overprikkeling:
Door hun gevoeligheid raken HSK snel overprikkeld. Dit betekent dat prikkels niet meer verwerkt kunnen worden. Alle hersenactiviteit wordt al gebruikt en de persoon slaat op ‘tilt’. Ontladen gebeurt bij driekwart van de kinderen door woedeaanvallen of huilbuien. Andere kinderen reageren door zich af te sluiten¹.

Faalangst:
60 % van de HSK ervaren vrees om tekort te schieten. Faalangst komt vaak voor omdat ze alles in één keer goed willen doen. Als een HSK van mening is dat hij iets niet goed heeft gedaan, dan kan dat tot stevige zelfkritiek en gepieker leiden¹.

Lage eigenwaarde:
Intense verwerking leidt snel tot zelfkritiek. Dit kan doorslaan in lage eigenwaarde. Ook negatieve reacties vanuit de omgeving van de ‘gevoelige aard’ kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld¹.

Één kwart van de HSK is spiritueel begaafd. Erkenning voor deze spirituele begaafdheid is belangrijk voor het kind om zichzelf te accepteren en leren omgaan met wat hij/zij ziet of ervaart. 

Wat zegt de wetenschap?

Een hype? Een modegrill? Bestaat hoogsensitiviteit echt? Ja, hoogsensitiviteit bestaat! Wetenschappers hebben de eigenschap onderzocht. Hieronder een kleine selectie van wetenschappelijk onderzoek.

Wil je meer lezen?

Elke van Hoof heeft het boek ‘Hoogsensitief’ geschreven met wetenschappelijk onderbouwde informatie over hoogsensitiviteit

Boek Elke van Hoof - Hoogsensitief

Esther Bergsma heeft het boek ‘Het hoogsensitieve brein’ geschreven over de laatste wetenschappelijke inzichten.

Boek Esther Bergsma - Het hoogsensitieve brein

Saskia Klaaysen heeft het boek ‘Prikkels bijten niet!‘ geschreven over hoogsensitieve HSS. (High Sensation Seeker)

boek Saskia Klaaysen - Prikkels bijten niet

Op de website hoogsensitief.nl wordt informatie gedeeld over wetenschappelijk onderzoeken van dit moment.

Hoogsensitief meisje

Wil je meer lezen?

Boek Elke van Hoof - Hoogsensitief

Elke van Hoof heeft het boek ‘Hoogsensitief’ geschreven met wetenschappelijk onderbouwde informatie over hoogsensitiviteit

Boek Esther Bergsma - Het hoogsensitieve brein

Esther Bergsma heeft het boek ‘Het hoogsensitieve brein’ geschreven over de laatste wetenschappelijke inzichten.

boek Saskia Klaaysen - Prikkels bijten niet

Saskia Klaaysen heeft het boek ‘Prikkels bijten niet!‘ geschreven over hoogsensitieve HSS. (High Sensation Seeker)

Hoogsensitief meisje

Op de website hoogsensitief.nl wordt informatie gedeeld over wetenschappelijk onderzoeken van dit moment.